Valná hromada Svazu futsalu se blíží, podávají se kandidatury

Volby
Začátkem března 2019 proběhne Valná hromada Svazu futsalu, kdy si zástupci klubů a regionů zvolí nové vedení našeho sportu. A již od 27.12.2018 je možné podávat kandidatury na jednotlivé funkce, tato možnost platí do 28.1.2019. do 24:00 hod.
Kandidatury do volených orgánů Svazu futsalu ČR pro 8. řádnou Valnou hromadu SF ČR, je tedy již možné podávat. KF rozhodla o místě konání VH, která se tak uskuteční přímo v sídle Svazu futsalu – v Praze na Strahově v Presscentru FAČR, její termínem je sobota 2. březen 2019.

Lhůta na podávání kandidatur byla stanovena od 27.12.2018 do 28.1.2019 do 24:00 hodin s možností osobního předání na podatelně FAČR v Praze 6, Atletická 2474/8.

Volené funkce Komise futsalu

- předseda KF FAČR
- místopředseda za Moravu (je-li předseda z regionu Čech, je zástupce regionů Moravy 1. místopředsedou)
- místopředseda za Čechy (je-li předseda z regionu Moravy, je zástupce regionů Čech 2. místopředsedou)
- 3. místopředseda (předseda Grémia klubů 1. ligy)
- člen - zástupce klubů 1. a 2. ligy
- člen - zástupce českých regionů
- člen - zástupce moravských regionů

Další volené funkce
Odvolací komise SF ČR - 3 členové
Komise vnitřního auditu SF ČR - 3 členové
Etická mise SF ČR - 3 členové
Předseda Sboru rozhodců - 1 člen

DETAILNĚJŠÍ POPIS KANDIDATUR NAJDETE NA FOTBAL.CZ ZDE