Vytisknout

Projev předsedy futsalu Otakara Mesteka na VH Svazu futsalu ČR

Projev předsedy futsalu Otakara Mesteka na VH Svazu futsalu ČR

Ne každý měl příležitost zúčastnit se v sobotu 5.3.2016 7. Valné hromady Svazu futsalu. A proto vám přinášíme plné znění projevu staronového předsedy Svazu futsalu p. Otakara Mesteka.

Vážení delegáti, Vážení hosté, Dámy a pánové,

Srdečně Vás zdravím a vítám jménem Komise futsalu i jménem svým na této již šesté řádné valné hromadě Svazu futsalu. Věřím, že průběh a výsledky této Valné hromady opět prokáží jednotu českého futsalu i jeho vysokou kulturu.

Dovolte mi nyní, abych v hlavních aspektech zhodnotil uplynulé období let 2013 – 2016 a činnost Komise futsalu FAČR v tomto mandátním období, a to zejména s akcentem na plnění hlavních bodů Koncepce rozvoje futsalu do r.2016, zásadního dokumentu, který přijala Valná hromada v r. 2013 a dále v souladu s Koncepcí rozvoje futsalu do r.2019, kterou předkládá této Valné hromadě v návrhu stávající Komise futsalu.

Na minulé Valné hromadě jsem dostal důvěru být opět Vaším předsedou a ve své volební řeči jsem Vám garantoval svoji maximální snahu o navázání na naši společnou předchozí práci.


1) Deklarace futsalu a jeho cílů ve společnosti

Komise futsalu věnovala této oblasti po celé mandátní období velkou pozornost – úspěšně proběhlo spuštění projektu Futis, který skloubil hráčskou registraci s členstvím ve Svazu futsalu. Aktuálně intenzivně pracujeme na propojení s informačním systémem a s tím spojenou změnou všech řádů SF ČR! – všichni víte, že tomuto procesu říkáme, zcela oprávněně, futsalová evoluce.

Díky projektu FUTIS můžeme aktuálně sebevědomě komunikovat s FAČR, MŠMT, UEFA, FIFA ad. – máme jasně definovanou členskou základnu čítající v roce 2015 17.427 členů!

Co budou hlavní úkoly pro další období? Nadále maximálně rozvíjet spolupráci s FAČR, jehož současné vedení má k futsalu velmi dobrý vztah. Konkrétním úkolem bude zvládnutí futsalové evoluce – tedy novelizace řádů i Stanov futsalu po vzoru fotbalu.

S podporou FAČR chceme dále prohlubovat spolupráci s dalšími klíčovými subjekty v České republice.

Důležitým úkolem je pak pokračování strategie „ochrany produktu futsalu“ před dalšími druhy menších forem fotbalu – cílem zůstává i nadále jeden futsal v ČR.


2) Mezinárodní diplomacie

Dalším tématem je Mezinárodní diplomacie, což je dlouhodobě, zejména díky Petrovi Fouskovi, vysoce úspěšná oblast. Petr je místopředsedou Komise futsalu UEFA a členem Komise futsalu FIFA, máme zastoupení a velmi časté delegace na listinách delegátů a referees observerů, máme čtyři rozhodčí na listině rozhodčích futsalu FIFA a dva na listině rozhodčích plážového fotbalu FIFA – ti všichni pravidelně komunikují a koordinují svoji činnost v rámci všech mezinárodních aktivit.

Díky kvalitní mezinárodní diplomacii jsme v uplynulém období 2x hostili domácí kvalifikaci ME a MS a dokonce 4x domácí skupinu UEFA Futsal Cupu! Velkou výzvou byla kandidatura na pořadatelství MS 2016 – ze šesti kandidátů dostali jsme se až do finálového souboje s Kolumbií…

Velmi aktivní je mezinárodní přestupní trh, který nám funguje díky našemu přestupnímu řádu a systému evidence neamatérských smluv. Mnoho našich reprezentantů tak má za sebou, nebo právě zažívá, zahraniční angažmá, v našich předních klubech nastupuje mnoho vynikajících Brazilců, Slováků, Rusů, Portugalců, ad. Komise futsalu, v úzké koordinaci s kluby Chance Futsal ligy, nastavila mantinely pro povinnou účast českých hráčů v klubech – aktuálně platí povinnost šesti Čechů na utkání - cíl je jasný – aby tímto, byť atraktivním jevem, dlouhodobě neutrpěla kvalita reprezentačních výběrů.

Díky výše uvedenému vysokému mezinárodnímu kreditu, získaným kontaktům i vysokému kreditu reprezentace a Chance Futsal ligy je velmi čilý pohyb i v oblasti trenérské – další atraktivní angažmá, tentokrát v Kataru, má za sebou p. Stříž, v Chance Futsal lize působí na trenérských postech Slováci, Rusové, Španělé a Brazilci… Zmínit musím i p. Neumanna, který aktivně působí na panelu expertů FIFA!

Pro nejbližší období se budeme určitě opakovaně pokoušet o další a další přidělení a následnou výbornou organizaci kvalifikací ME, MS i UEFA Futsal Cupu. Konkrétním cílem je kandidatura na pořadatelství Mistrovství světa futsalu 2020, příp.ME 2020. Pokud se podaří dostat do ČR MS nebo ME 2020 je úkol KF jasný – max.z této akce vytěžit a to ve všech oblastech - sportovní, mediální, marketingové, finanční, členské…


3) Struktura řízení a regionální politika

Dalším tématem, kterému věnovala KF velkou pozornost, je Regionální problematika. Chtěl bych poděkovat celé Regionální komisi v čele s Pavlem Nepilem. Podařilo se legislativně zkultivovat regionální futsal, podařilo se nám stabilizovat členskou základnu, pravidelně se scházíme se všemi předsedy okresů, krajů a oblastí a řešíme aktuální problémy. Podařilo se nastavit soutěže žen i veteránů! Ani zde nebylo vše ideální – mrzí mne rozkol v naší futsalové baště v Brně, mrzí mne úbytek členů za poslední tři roky v SF ČR.

Pro nejbližší období stojí před regionálním futsalem další úkoly: zvládnutí futsalové evoluce, optimalizace systému přerozdělování prostředků z členských příspěvků, včetně kontroly plnění členských povinností všech subjektů, maximální propojení oblastí, krajů a okresů. Je úkolem nás všech, s novou Komisí futsalu v čele, dále rozvíjet futsal tak, aby se členská základna rozrůstala o nové a nové okresy a aby byla spokojená.


4) Reprezentace

A nyní k reprezentaci. Ta byla a je naší vlajkovou lodí! Již dlouho bylo zřejmé, že nás čeká generační obměna naší mimořádné hráčské generace vedené bratry Marešovými, Dlouhým, Rešetárem, Gerčákem, ad. Komise futsalu se snažila udělat systémové kroky – např.jmenovala šéftrenéra p.Neumanna, jmenovala nové realizační týmy repre 21 a 19 pod vedením hráčských legend pp.Kopeckého a Friče, ale přesto jsme v posledním období zaznamenali neúspěchy v podobě nepostupu na MS 2016 a nepostupu ze skupiny na ME 2015. Aktuálně probíhá vyhodnocení příčin a následovat bude i návrh konkrétních i systémových opatření, která budou mít jediný cíl – pokračovat v generační výměně a připravit reprezentaci tak, aby byla připravena splnit nejbližší cíle: postup na ME 2018 a ME a MS 2020!

Druhou reprezentací je naše „21“. Po předání silných ročníků 89 a 90 došlo k velkému propadu – z ročníků 91, 92, 93 a 94 není nikdo ani v širším kádru repre „A“ – jedinonu výjimkou je Radim Záruba. To bylo alarmující!!! Proto došlo k opatřením, která jsem již zmiňoval – nové real.týmy, v kooperaci s šéftrenérem, změnily strategii a nespoléháme již jen na naše juniorské soutěže, začali jsme také aktivně hledat ve vrcholovém dorosteneckém fotbale. A, zdá se, toto rozhodnutí ponese své ovoce – počínaje ročníkem 95 se začínají objevovat jména, na kterých už se dá stavět: Hrubý, Hrdina, bratři Drozdové, Křemen, Malý, Zdržálek… Pozice šéftrenéra má ještě jeden aspekt – pomoc při získání angažmá v co nejlepším futsalovém klubu – pokud možno s profesionálním tréninkovým procesem!

Při absenci vrcholné soutěže UEFA má repre 21, jako jedna z mála v Evropě, svůj pevný kalendář, čítající 6 až 7 akcí ročně. Pravidelným vrcholem je zářijový Visegrad, ale síly jsme změřili i s Chorvatskem, Španělskem – jen utkání s těmito soupeři posunou tyto hráče dále.

Jak už bylo řečeno u reprezentace „21“ aktivita Komise futsalu neskončila: systematicky pracujeme i s kategorií „U-19“ – v této kategorii je ještě větší apel na prosívání talentů z fotbalu, ale samozřejmě zde příležitost dostávají i největší talenti z juniorských lig i ze středoškolské futsalové ligy.

Úkolem nové Komise futsalu je optimalizace spolupráce reprezentací s kluby Chance Futsal ligy a 2.lig. Musí se vytvořit maximální zázemí pro fungování všech hráčů všech reprezentací v co nejkvalitnějších futsalových klubech. Na novou Komisi futsalu také čeká zásadní rozhodnutí – zda se, a případně v jakém rozsahu, vydá cestou naturalizování cizinců…


5) Domácí soutěže, mládež, rozhodcovství, delegátsví, trenérství, ženský futsal, veteráni…

A nyní do tuzemska a do našich soutěží! Vrcholnou domácí soutěží je Chance Futsal liga, která má dva hlavní cíle: výchovu a přípravu hráčů reprezentací a dále musí být kvalitním marketingovým produktem! Proto Komise futsalu pokračovala v uplynulém mandátním období v její celkové kultivaci: Kluby Chance Futsal ligy jsou licenčním řízením nuceny věnovat stále větší pozornost otázkám marketingu, propagaci, práci s mládeží, bezpečnosti hal, práci s divákem, atd. Myslím si, že společná práce Komise futsalu a klubů se daří - díky tomu funguje projekt přímých přenosů na ČT4 Sport spojený s jednotným marketingovým projektem – pokládkou povrchu, reklamami na ploše a LED panelech – díky tomu máme již pátým rokem generálního partnera ligy – Chance. Sportovně však v posledním období úroveň ligy, bohužel, výrazně poklesla – ERA-PACK Chrudim vládne již 11 sezón, doma má minimální konkurenci a tak logicky na mezinárodní scéně zaostává. Je obrovská škoda, že skončila Balticflora Teplice, je obrovská škoda, že výborně nakročené Tango Brno se vrátilo do ligového průměru…

Proces kultivace Chance Futsal ligy musí pokračovat i dál, před kluby stojí celá řada dalších náročných úkolů. Bude nutné zlepšit PR a marketingový servis, dostat více diváků do hledišť – s tím je ale spojena i velká agenda bezpečnosti v halách! V poslední době máme pozitivní signály, že by mohla ERA-PACKu růst vážná konkurence – tady jste všichni odborníci, víte, že mám na mysli zejména Slavii Praha, ale na dobré cestě je i Benago a Interobal a osobně spoléhám na české furianství – Sparta nebude chtít někde zaostávat za Slavií!

Rezervoárem Chance Futsal ligy musí být 2.ligy. Komise futsalu vyvíjela v této oblasti určité aktivity – zkoušela play-off o postup do Chance Futsal ligy, zkoušela utkání vítězů „Východ“-„Západ“, zpřístupnila juniorskou ligu i zájemcům z řad klubů 2.lig, zpřístupnila klubům 2.lig určitý marketingový prostor v centrálním marketingu, zajistila onlajny, atd. Určité ovoce to, podle mne nese – v letošní sezóně máme obě 2.ligy plně obsazené a v obou skupinách je několik adeptů na Chance Futsal ligu!

Víme, že rozdíl mezi Chance Futsal ligou a 2.ligami je stále velký, podobné problémy jsou prakticky ve všech sportech v ČR! Úkolem nové Komise bude nadále pracovat na zvyšování úrovně 2.lig – volte proto dnes moudře svého zástupce za ligy do Komise futsalu!!!

Druhou soutěží po Chance Futsal lize by měl být Pohár, ale, bohužel, jeho prestiž stále není dostatečná. Komise futsalu stále hledá vhodný model, zavedla povinný start pro kluby nejvyšších soutěží, finálové utkání je pravidelně v přímém přenosu na ČT4, byly zavedeny pevné termíny pro celostátní část, ale stále je zde mnoho rezerv.

Velkou pozornost věnuje Komise futsalu mládežnickým soutěžím U-17 a 19 s každoročním vrcholem Final Four v obou kategoriích. Tyto soutěže reprezentují registrovaný mládežnický futsal, Komise futsalu však podporuje i výkonnostní mládežnický futsal. Již do svého sedmnáctého ročníku vstoupila Středoškolská futsalová liga – v loňském roce za účasti 320 mužstev a 78 ženstev, šestým rokem pak fungují i Školní futsalové ligy 7 a 9 tříd. Velmi mne mrzí, že opakovaně nebyl zahájen projekt vrcholového futsalu, resp.založení futsalové Akademie, např. ve Vysokém Mýtě.

Nová Komise futsalu musí dále pracovat na systému futsalové mládeže – je nezbytné hledat a prosívat talenty z fotbalu i futalu tak, aby byl zajištěn trvalý přísun kvalitních hráčů do vrcholového futsalu, tedy do klubů Chance Futsal ligy, 2.lig a samozřejmě do všech reprezentací futsalu!

Zvyšování kvality hry i přípravy futsalových klubů v kategorii dospělých, žen i mládeže by nebylo možné bez specializovaných futsalových trenérů. I v této oblasti patříme do evropské špičky. Většina Evropy nám může závidět spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a kreditní, třístupňový systém celoživotního futsalového trenérského vzdělávání. Před novou Komisí je aktuálně významný úkol - propojit obsahově naši futsalovou licenci s nově vzniklou licencí futsalu UEFA.

Všechny soutěže s celostátní působností potřebují ke svému zabezpečení rozhodčí a delegáty. Chtěl bych na tomto místě poděkovat oběma subkomisím za odvedenou tříletou skutečně profesionální práci! Obě subkomise vytvářely společně s Komisí futsalu na rozhodčí i delegáty velký tlak, ve vzájemné kooperaci je neustále optimalizován systém nasazování – tedy věčný spor mezi kvalitou a ekonomickými náklady, ve spolupráci s kluby a Komisí futsalu bylo spuštěno bezhotovostní proplácení rozhodčích a delegátů. Subkomise rozhodčích odvádí velký kus práce také na poli pravidlovém, inspirativní je i její marketingová aktivita. Jsem rád, že byl vytvářen velký tlak i na udržení fair prostředí v českém futsalu, včetně exemplárních i preventivních trestů. Je jasné, že okolo oblasti rozhodčích a delegátů bude vždy rušno, úkolem nové Komise futsalu bude udržet důvěru futsalové veřejnosti v kvalitu i přístup rozhodčích i delegátů.

FIFA zvyšuje aktivitu okolo ženského futsalu a tak ji zvyšuje i naše Subkomise ženského futsalu pod vedením Antonína Herzoga! Máme už dvě divizní soutěže, postupně vznikají krajské soutěže, výbornou úroveň má každoročně Mistrovství republiky žen! Jsem rád, že velmi slušně funguje i reprezentace žen – aktuálně pod vedením Karla Krakovčíka byla odehrána dvě utkání s vynikajícími Ruskami – oceněním statečného výkonu našich děvčat je pozvání na květen 2017 na turnaj 4 zemí do Ruska – účastnice: Rusko, Česko, Irán a Španělsko! Cíle pro ženský futsal jsou stejné jako pro mužský futsal – komplexní rozvoj, členská základna, mezinárodní konkurenceschopnost!

Komise futsalu se snaží i o další aktivity, které mají za cíl zejména popularizaci futsalu - zcela čerstvou aktivitou je rozjezd Veteránského futsalu, již třetím rokem se hraje Turnaj Mistrů futsalových soutěží, Komise podporuje řadu mezinárodních turnajů v ČR, spolupracuje s Fotbalgolfem, Fotbalpoolem, ad.


6) Marketing a PR

Po oblasti sportovní, nyní k marketingu a médiím – tady nelze nikdy očekávat 100% spokojenost.

Začnu PR – pokračuje klíčová spolupráce s ČT, včetně teletextu, skvělou práci v propagaci futsalu odvádějí internetové stránky efutsal a chancefutsalliga, v tisku běží spolupráce v regionálním tisku, centrálně má své místo futsal v týdeníku Gól, velké akce jsou i v Hattricku a Profootballu. Všechna utkání nejvyšších soutěží jsou na onlajnech.com, čerstvě byla spuštěna mobilní futsalová aplikace, Michal dále rozesílá tiskové zprávy před a po každém kole Chance Futsal ligy a 2.ligy, ad. Posun proběhl také na poli futsalových anket – aktuálně vyhlašujeme 14 anket a chystáme se dále na tomto poli pracovat! Výbornou propagací futsalu, zejména dovnitř do fotbalového hnutí jsou i Galavečer grassroots fotbalu a úřední stránky futsalu na fotbal.cz. Až bude dokončena futsalová ®evoluce, plánuje se aktualizace statistik a jejich využití k posílení PR zejmnéna Chance Futsal ligy.

Nyní k činnosti Komise v oblasti marketingu. Marketingový manažer koordinuje dnes tzv.centrální marketing: kluby nejvyšších soutěží, Public, Eurowint, Age21, IG Service a partnery ČT, Chance, Puma, Interobal, ad. Komise má schválenou marketingovou směrnici, byla vytvořena marketingová nabídka, která byla poskytnuta klubům a je průběžně aktualizována a nabízena potencionálním partnerům, byl vytvořen nový marketingový prostor v podobě členských karet Svazu futsalu. Jsem rád, že se nám daří udržet si kvalitního generálního partnera ligy - společnost Chance (a zdravím z tohoto místa marketingovou ředitelku paní Markétu Světlíkovou!), kvalitní partnery má i reprezentace – Puma, Pepsi a Interobal. Jsem rád, že s většinou partnerů udržujeme nadstandartní vztahy – např.naše setkání na ME v Bělehradě mám stále v živé paměti…

Nová Komise má před sebou v oblasti PR i marketingu obrovské množství práce! Věřím ale, že náš systém je dobře nastaven a že nyní je to jen a jen na nás a naší práci. Slibuji, že nová Komise udělá vše pro to, aby futsal byl ještě viditelnější a lákavější pro vstup dalších partnerů.


7) Hospodaření

Nyní k vlastnímu hospodaření Svazu futsalu FAČR v uplynulém mandátním období. Máte ho přehledně zpracováno v materiálu, který máte k dispozici na stolech – naleznete tam hospodaření z let 2013 až 2015 + hospodaření v oblasti členských příspěvků za stejné období. Navíc máte na stole čerstvě schválené podrobné hospodaření Svazu futsalu za rok 2015 – takto je každoročně schvalováno Komisí futsalu, informace o hospodaření dostávají také kluby na svých Grémiích a předsedové krajů a okresů na svých Aktivech. V materiálech dále máte Návrh ekonomické rozvahy do roku 2019 – chtěl bych zdůraznit, že uděláme všechno pro to, aby příjmová složka byla co největší – čekají nás jednání s vedením FAČR o zvýšení podpory futsalu, prostor na zvýšení příjmů v SF ČR je vždy i v oblasti členských příspěvků - před mimořádnou VH se pak musíme pobavit ještě o jedné variantě – a tou je zvýšení členských příspěvků např.již od VH v roce 2019.


8) Komise + sekretariát

Posledním tématem, kterým bych se chtěl zabývat, je sama Komise futsalu FAČR, její sekretariát a její odborné subkomise. Zde bych chtěl zdůraznit, že se nám podařilo to podle mne nejdůležitější – po před-minulé zbytečně vyhrocené Valné hromadě jsme pracovali v jednotě a shodě!

Komise futsalu se scházela 10x ročně a v sestavě zvolené 6.Valnou hromadou se většina jejích členů snažila plnit všechny úkoly požadované rozvojem futsalu v České republice – odstoupení předsedy Chance Futsal ligy p.Milana Vicha jsme vyřešili dohodou s kluby a schválili provizorní mandát p.Danovi Kolmanovi. Zde bych rád poděkoval p.Kolmanovi za dosavadní odvedenou práci – zejména jeho zásluhou došlo k dohodě o fungování Grémia Chance Futsal ligy s KF FAČR v souvislosti se vznikem AFULK. Dnes získá Grémium plnohodnotného člena v KF FAČR a pevně věřím, že spolupráce KF a Grémia Chance Futsal ligy bude i nadále maximálně konstruktivní! Většina odborných subkomisí již byla zmíněna v předchozích pasážích mé zprávy, nezazněla zde jen disciplinární komise v čele s p.Karlem Filipem a sportovně technická komise v čele s Martinem Průšou, které dohlížely na disciplinární a sportovně technické dění a Odvolací komise o jejíž činnosti zde bude přednesena samostatná zpráva. Komise vnitřního auditu a Arbitrážní komise jsou plně funkční a jsou připraveny zahájit kdykoliv činnost v souladu s rozsahem činnosti daných jim Stanovami SF ČR.

Závěrem mi dovolte několik slov k sekretariátu Komise futsalu, který řídí sekretář Mgr.Martin Průša, kterému chci i přímo z tohoto místa poděkovat za odvedenou práci. Děkuji dále pp.Palaščákovi a Pavlíkovi, zmínit musím i Futis manažera p.Havlíka, který skryt od svitu reflektorů zvládá agendu registrací, Futis, IS, VSF, ad. Sekretariát Komise futsalu dále tvoří ligový sekretář p.Chyba, s členstvím na sekretariátu vypomáhá p.Hošek a v oddělení logistiky, po odchodu sl.Karlové, má futsal na starosti sl.Doušová. Všem i tímto opět děkuji za odváděnou práci pro český futsal.

Celkově se domnívám, že hodnocené období 2013-2016 můžeme považovat za úspěšné. Mnohé se podařilo, hodně výzev je před námi a je stále co zlepšovat! Osobně bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, se kterými jsem měl tu čest během uplynulého mandátního období pracovat. Bavilo mě to s nimi, doufám, že to bavilo i je. Díky těmto spolupracovníkům, i díky Vám delegátům, jsem se rozhodl opět kandidovat. Futsal je stále nesmírně křehký a velmi složitý organismus a potřebuje trvalou a velmi citlivou péči. K tomu je potřeba tým lidí, který má společnou chemii. Věřím, že zvolíte dobré hospodáře a v takovém případě Vám slibuji, že v dalším tříletém mandátním období, udělám opět všechno pro to, aby nám všem futsal dělal co nejvíce radosti a aby se opět posunul směrem kupředu.


Děkuji Vám za pozornost.

9. března 2016 - fotbal.cz | Foto:
Komentáře na téma: Projev předsedy futsalu Otakara Mes ...
celkem 0 komentářů
 

 Komentáře k článkům mohou vkládat pouze přihlášení uživatelé. Registrace

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace